Journal cover Journal topic
Archives Animal Breeding Archiv Tierzucht
Journal topic

Journal metrics

IF value: 1.528
IF1.528
IF 5-year value: 1.723
IF 5-year
1.723
CiteScore value: 2.3
CiteScore
2.3
SNIP value: 1.093
SNIP1.093
IPP value: 1.7
IPP1.7
SJR value: 0.417
SJR0.417
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 30
Scimago H
index
30
h5-index value: 18
h5-index18
Supported by
Logo Leibniz Institute for Farm Animal Biology

Volume 64, referees

Volume 64, referees

Copernicus Publications and the Managing Editors of AAB thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 64, 2021.
 • Bilal AKYÜZ
 • Marcella Avondo
 • Lisa Bachmann
 • Eliana Badiale Furlong
 • Wenlin Bai
 • Inga Blunk
 • Maud Bonato
 • Mustafa Nunan Bucak
 • Mehmet Akif CAM
 • Özcan Cengiz
 • Raúl Delmar Cerutti
 • Yongchang Chen
 • Pierre Comizzoli
 • Laszlo Csernoch
 • Katarzyna Czyż
 • Guangxin E
 • HASAN ELEROĞLU
 • ÖZKAN ELMAZ
 • Orhan Ermetin
 • Chungang Feng
 • Gumercindo Franco
 • Xiao Gou
 • Kay-Uwe Götz
 • Dirk Hinrichs
 • Zengwen Huang
 • Jieping Huang
 • Erol Huseyin Serkan
 • Zhihua Jiang
 • Patricia Johnson
 • Andrzej Junkuszew
 • Stanislaw Kaminski
 • Majid Khansefid
 • Koray KIRIKÇI
 • Woo-Sung Kwon
 • Jae-Sung Lee
 • Yinghui Ling
 • Xinhong Luan
 • Wen Luo
 • Chenglong Luo
 • Yun Ma
 • Ankit Magotra
 • Yongwang Miao
 • Bilal A. Mir
 • Manijeh Mohammadi-dehcheshmeh
 • Eduard Murani
 • Pavel Novak
 • Mengling Peng
 • Eva Strucken
 • Rui Su
 • András Szabó
 • Hilal TOZLU CELİK
 • Hacer TUFEKCI
 • Ismail Turker
 • Andreas Vernunft
 • Roberto Vigano'
 • Xin Wang
 • Xiaolong Wang
 • Linjie Wang
 • Joachim Weitzel
 • Anna Wójcik
 • Runjun Yang
 • Fatih Yildirim
 • Junming Yue
 • Annette Zeyner
 • Xingbo Zhao
 • Birgit Jutta Zumbach
 • Joanna Żochowska-Kujawska
CC BY 4.0